Skip to:

Phòng Khoa học Công nghệ

Tên tài liệusort ascending Phân mục Tải về
BM.17-QT.KHCN.03 - Quyết định thành lập hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học Tải về
BM.16-QT.KHCN.03 - Quyết định giao đề tài NCKH cho sinh viên QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học Tải về
BM.15-QT.KHCN.03 - Phiếu đăng ký đề tài NCKH của sinh viên QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học Tải về
BM.14-QT.KHCN.03 - Phiếu đánh giá đề tài NCKH cấp Trường QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học Tải về
BM.13-QT.KHCN.03 - Biên bản nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học Tải về
BM.12-QT.KHCN.03 - Quyết định nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học Tải về
BM.11-QT.KHCN.03 - Quyết định giao đề tài NCKH cấp Trường QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học Tải về
BM.10-QT.KHCN 03 - Quyết định hỗ trợ kinh phí đề tài NCKH cấp Trường QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học Tải về
BM.09-QT.KHCN.03 - Mẫu thuyết minh đề tài NCKH cấp Trường QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học Tải về
BM.08-QT.KHCN.03 - Phiếu đánh giá cấp cơ sở đề tài NCKH& CN cấp Bộ QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học Tải về

Pages

Subscribe to Phòng Khoa học Công nghệ