Skip to:

Công văn

Tên văn bản Loại văn bản Ngày đăng
Về việc góp ý Dự thảo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Công văn 25/09/2020
Thông báo phân công nhiệm vụ tổ chức tiếp đón thí sinh đến xác nhận nhập học và trao Giấy báo trúng tuyển cho thí sinh trúng tuyển năm 2020 Công văn 24/09/2020
Kế hoạch đón tiếp sinh viên mới nhập học năm 2020 Công văn 24/09/2020
Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2019-2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 Công văn 22/09/2020
Kế hoạch hoạt động Khối khoa học công nghệ năm học 2020-2021. Công văn 22/09/2020
Thông báo đầu mối liên hệ, hướng dẫn, tiếp nhận các đề nghị, yêu cầu về bố trí phòng học, phòng làm việc, công tác vệ sinh công nghiệp, báo sửa chữa, thay thế, cấp mới trang thiết bị tại các phòng học, phòng làm việc Công văn 17/09/2020
Thông báo về việc đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng "Nghiên cứu khoa học NEPTUNE" năm 2020 Công văn 16/09/2020
Về việc cập nhật, bổ sung văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Công văn 15/09/2020
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ quản lý công tác vệ sinh công nghiệp, quản lý giảng đường, phòng học, phòng làm việc giữa Phòng Tổ chức- Hành chính và Phòng Quản trị- Thiết bị Công văn 15/09/2020
Về việc rà soát, bổ sung danh sách đăng ký tham gia lớp Bồi dưỡng cán bộ quản lý khoa, phòng và bộ môn và tương đương tại Trường Công văn 14/09/2020

Pages