Skip to:

Công văn

Tên văn bản Loại văn bản Ngày đăng
Về việc kiểm tra, đối chiếu quá trình đóng BHXH trước khi in số BHXH Công văn 24/10/2017
Kế hoạch tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng trong công tác cố vấn học tập năm học 2017-2018. Công văn 24/10/2017
Về việc rà soát, chỉnh sửa, bổ sung chuẩn đầu ra chuyên ngành bậc SĐH và chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Công văn 23/10/2017
Kế hoạch kiểm tra, giám sát Nội quy các khu giảng đường Đợt 1 từ ngyà 24/10/2017 đến 01/11/2017. Công văn 23/10/2017
Báo cáo tổng kết năm học 2016-2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017-2018 Hội nghị CB, CC, VC, NLĐ Trường ĐHHHVN Công văn 17/10/2017
Thông báo về việc áp dụng chuẩn đầu ra Tiếng Anh đối với hệ ĐH Liên thông Văn bằng 2 chính quy ngành Ngôn ngữ Anh từ Khóa 58 Công văn 11/10/2017
Thông báo về việc áp dụng chuẩn đầu ra Tiếng Anh đối với hệ ĐH Liên thông Văn bằng 2 chính quy ngành Ngôn ngữ Anh từ Khóa 58 Công văn 11/10/2017
Về việc miễn học và thi các học phần Kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết đối với SV ngành Ngôn ngữ Anh Công văn 11/10/2017
Về việc triệu tập Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm học 2017-2018. Công văn 10/10/2017
Kế hoạch về việc hoạt động khoa học công nghệ năm học 2017-2018 Công văn 06/10/2017

Pages