Skip to:

Phòng Kế hoạch Tài chính

Tên tài liệusort ascending Phân mục Tải về
50/2017/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về
152/2017/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về
151/2017/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về
13931/BGTVT-TC v/v hướng dẫn chuyển số dư từ hệ thống tài khoản cũ sang hệ thống tài khoản mới Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về
1177/ĐHHHVN v/v hướng dẫn chuyển số dư từ hệ thống tài khoản cũ sang hệ thống tài khoản mới Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về
92/2017/TT-BTC Thông tư Quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về
107/2017/TT-BTC Thông tư Hướng dẫn Chế độ Kế toán hành chính, sự nghiệp Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về
40/2017/TT-BTC THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHẾ ĐỘ CHI HỘI NGHỊ Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về
71/2017/TT-BTC THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 03 NĂM 2018-2020 Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về
39/2016/TT-BTC THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 161/2012/TT-BTC NGÀY 02 THÁNG 10 NĂM 2012 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ KIỂM SOÁT, THANH TOÁN CÁC KHOẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về

Pages

Subscribe to Phòng Kế hoạch Tài chính