Skip to:

Phòng Kế hoạch Tài chính

Tên tài liệusort ascending Phân mục Tải về
70/2018/NĐ-CP Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về
471/ĐHHHVN V/v quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về
50/2017/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về
152/2017/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về
151/2017/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về
13931/BGTVT-TC v/v hướng dẫn chuyển số dư từ hệ thống tài khoản cũ sang hệ thống tài khoản mới Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về
1177/ĐHHHVN v/v hướng dẫn chuyển số dư từ hệ thống tài khoản cũ sang hệ thống tài khoản mới Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về
92/2017/TT-BTC Thông tư Quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về
107/2017/TT-BTC Thông tư Hướng dẫn Chế độ Kế toán hành chính, sự nghiệp Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về
40/2017/TT-BTC THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHẾ ĐỘ CHI HỘI NGHỊ Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về

Pages

Subscribe to Phòng Kế hoạch Tài chính