Skip to:

Phòng Kế hoạch Tài chính

Tên tài liệusort ascending Phân mục Tải về
BM.03-QT.KHTC.01 - Bảng kê thanh toán công tác phí QT.KHTC.01 - Quy trình Thanh toán chế độ công tác phí trong nước Tải về
BM.04-QTKHTC.01 - Giấy đề nghị thanh toán QT.KHTC.01 - Quy trình Thanh toán chế độ công tác phí trong nước Tải về
BM.07.QT.TCHC.03 - Giấy đi đường QT.KHTC.01 - Quy trình Thanh toán chế độ công tác phí trong nước Tải về
PL.01-QT.KHTC.01 - Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng QT.KHTC.01 - Quy trình Thanh toán chế độ công tác phí trong nước Tải về

Pages

Subscribe to Phòng Kế hoạch Tài chính