Skip to:

Phòng Quản trị thiết bị

Tên tài liệusort ascending Phân mục Tải về
BM.01-QT.QTTB.03 - Biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng QT.QTTB.03- QUY TRÌNH SỬA CHỮA, CẢI TẠO, NÂNG CẤP TSCĐ - NHÀ CỬA, KIẾN TRÚC Tải về
QT.QTTB.03- Quy trình sửa chữa, cải tạo, nâng cấp TSCĐ - Nhà cửa, kiến trúc QT.QTTB.03- QUY TRÌNH SỬA CHỮA, CẢI TẠO, NÂNG CẤP TSCĐ - NHÀ CỬA, KIẾN TRÚC Tải về
BM.01-QT.QTTB.02 - Biên bản nghiệm thu kỹ thuật QT.QTTB.02- Quy trình mua sắm CSVC Tải về
BM.04-QT.QTTB.02 - Giấy đề nghị thanh toán QT.QTTB.02- Quy trình mua sắm CSVC Tải về
BM.03-QT.QTTB.02 - Biên bản giao nhận tài sản cố định QT.QTTB.02- Quy trình mua sắm CSVC Tải về
BM.02-QT.QTTB.02 - Phiếu giao nhận công cụ, dụng cụ QT.QTTB.02- Quy trình mua sắm CSVC Tải về
QT.QTTB.02- Quy trình mua sắm CSVC QT.QTTB.02- Quy trình mua sắm CSVC Tải về
Phụ lục 1 - Phụ lục 3 QT.QTTB.01 - QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG CƠ SỞ VẬT CHẤT Tải về
BM.05-QT.QTTB.01 - Phiếu yêu cầu trang bị, thay thế, sửa chữa tài sản QT.QTTB.01 - QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG CƠ SỞ VẬT CHẤT Tải về
BM.04.QT.QTTB.01 - Quyết định giao kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất năm QT.QTTB.01 - QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG CƠ SỞ VẬT CHẤT Tải về

Pages

Subscribe to Phòng Quản trị thiết bị