Skip to:

QT.KHCN.01 - Quy trình đăng ký sở hữu công nghệ

Tên tài liệusort ascending Phân mục Tải về
Phu luc A -Mau so 03-KDCN - Tờ khai đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa QT.KHCN.01 - Quy trình đăng ký sở hữu công nghệ Tải về
Phu luc A - Mau so 04-NH - Tờ khai đăng ký Kiểu dáng công nghiệp QT.KHCN.01 - Quy trình đăng ký sở hữu công nghệ Tải về
Phu luc A - Mau so 01-SC - Tờ khai đăng ký sáng chế QT.KHCN.01 - Quy trình đăng ký sở hữu công nghệ Tải về
BM.01-QT.KHCN.01 - Phiếu tiếp nhận yêu cầu nộp đơn đăng ký QT.KHCN.01 - Quy trình đăng ký sở hữu công nghệ Tải về
QT.KHCN.01 - Quy trình đăn ký sở hữu công nghệ QT.KHCN.01 - Quy trình đăng ký sở hữu công nghệ Tải về
Subscribe to QT.KHCN.01 - Quy trình đăng ký sở hữu công nghệ