Skip to:

Phòng Khoa học Công nghệ

Tên tài liệusort ascending Phân mục Tải về
BM.27-QT.KHCN.03 - Tờ trình đề nghị nghiệm thu đề tài, dự án NCKH cấp Bộ QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học Tải về
BM.26-QT.KHCN.03 - Phiếu thay đổi, bổ sung thuyết minh đề tài NCKH cấp Bộ QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học Tải về
BM.25-QT.KHCN.03 - Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài NCKH cấp Trường QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học Tải về
BM.24-QT.KHCN.03 - Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài NCKH cấp Bộ QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học Tải về
BM.23-QT.KHCN.03 - Danh mục hồ sơ khoa học QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học Tải về
BM.22-QT.KHCN.03 - Sổ mượn, trả hồ sơ QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học Tải về
BM.21-QT.KHCN.03 - Xác nhận khối lượng công tác khoa học của giảng viên QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học Tải về
BM.20-QT.KHCN.03 - Tờ trình gửi dự thi sinh viên NCKH QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học Tải về
BM.19-QT.KHCN.03 - Phiếu đánh giá đề tài NCKH của sinh viên QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học Tải về
BM.18-QT.KHCN.03 - Biên bản nghiệm tu đề tài NCKH của sinh viên QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học Tải về

Pages

Subscribe to Phòng Khoa học Công nghệ