Skip to:

Phòng Khoa học Công nghệ

Tên tài liệusort descending Phân mục Tải về
Quyết định Ban hành Thể lệ Xét tặng Giải thưởng “Nghiên cứu khoa học NEPTUNE” Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Quyết định Ban hành Thể lệ Xét tặng Giải thưởng “Nghiên cứu khoa học NEPTUNE” Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Tải về
Quy định v/v hỗ trợ kinh phí công trình khoa học công bố quốc tế Quy định v/v hỗ trợ kinh phí công trình khoa học công bố quốc tế Tải về
Quy định v/v Hỗ trợ kinh phí công trình khoa học công bố quốc tế Phòng Khoa học Công nghệ Tải về
Thể lệ xét tặng giải thưởng Nghiên cứu khoa học Sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Thể lệ xét tặng giải thưởng Nghiên cứu khoa học Sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Tải về
Quy định về xuất bản Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Quy định về xuất bản Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Tải về
BM.07-QT.KHCN.05 - Mẫu mượn, trả hồ sơ tạp chí KHCN Hàng hải QT.KHCN.05 - Quy trình quản lý hoạt động báo chí chuyên ngành Tải về
BM.06-QT.KHCN.05 - Biểu mẫu danh mục hồ sơ khoa học QT.KHCN.05 - Quy trình quản lý hoạt động báo chí chuyên ngành Tải về
BM.05-QT.KHCN.05 - Biên bản nghiệm thu và thanh toán hợp đồng in tạp chí KHCN Hàng hải QT.KHCN.05 - Quy trình quản lý hoạt động báo chí chuyên ngành Tải về
BM.04-QT.KHCN.05 - Hợp đồng in tạp chí KHCN Hàng hải QT.KHCN.05 - Quy trình quản lý hoạt động báo chí chuyên ngành Tải về
BM.03-QT.KHCN.05 - Hướng dẫn các nội dung bình duyệt của bài báo KH QT.KHCN.05 - Quy trình quản lý hoạt động báo chí chuyên ngành Tải về

Pages

Subscribe to Phòng Khoa học Công nghệ