Skip to:

Công văn

Tên văn bản Loại văn bảnsort descending Ngày đăng
Về việc đề nghị góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 và Nghị định 132/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018. Công văn 11/10/2019
Thông báo số 1210 /TB-ĐHHHVN-ĐT ngày 14/12/2018: về việc tổ chức kỳ thi Olympic các môn học cấp trường năm 2019 và thành lập các đội tuyển dự thi cấp Quốc gia Công văn 18/12/2018
Thông báo số 48/TB-ĐHHHVN v.v tổ chức Họp rà soát công tác cập nhật báo cáo tự đánh giá 04 chương trình đào tạo và danh mục minh chứng theo tiêu chuẩn AUN-QA Công văn 10/01/2019
Thông báo về việc rà soát, kiểm tra đánh giá nội bộ một số đơn vị thuộc Hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008- ĐHHHVN. Công văn 05/10/2017
Công văn về việc giao chỉ tiêu tham gia huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên QNDB năm 2019 cho các Khoa, Viện Công văn 04/09/2019
Quy chế phối hợp công tác giữa Hiệu trưởng và Ban chấp hành Công đoàn Trường ĐHHHVN khóa 29 Công văn 24/10/2017
Thông báo Về việc Kết luận hội nghị giao ban công tác sinh viên tháng 9/2019 Công văn 16/09/2019
Kết luận hội nghị giao ban công tác sinh viên tháng 5 năm 2018. Công văn 23/05/2018
Thông báo Về việc mời viết bài tham gia Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học và Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật lần thứ 55 Công văn 26/09/2019
Thông báo về việc thu phí Bảo hiểm y tế và nhắc nhỏ lịch thu học phí học kỳ I năm học 2018-2019. Công văn 31/08/2018

Pages