Skip to:

Công văn

Tên văn bản Loại văn bảnsort descending Ngày đăng
Về việc kiểm tra, đối chiếu quá trình đóng BHXH trước khi in số BHXH Công văn 24/10/2017
Về việc thông báo Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của Bộ GTVT Công văn 15/05/2018
Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên khóa 59 năm học 2018-2019. Công văn 21/08/2018
Về việc thực hiện văn bản mới ban hành Công văn 06/11/2018
Kế hoạch liên tịch số 34/KHLT-ĐHHHVN v.v Tổ chức Hội thảo triển khai chương trình đào tạo theo phương pháp tiếp cận SDIO năm 2019 Chủ đê: giảng dạy tích hợp kiến thức, kỹ năng, thái độ Công văn 08/01/2019
Về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và triển khai đăng ký thi đua. khen thưởng năm 2018. Công văn 24/10/2017
Về việc tham gia Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến trong phong trào khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập Công văn 15/05/2018
Về việc văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành Công văn 27/08/2018
Về việc triển khai thực hiện NĐ số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ và Thông tư số 63/2018/TT-BTC ngày 30/07/2018 của Bộ Tài chính Công văn 09/11/2018
Thông báo số 33 /TB-ĐHHHVN-ĐT về Thời hạn tổ chức xét tốt nghiệp và cấp phát văn bằng đào tạo đại học chính quy Công văn 08/01/2019

Pages